מצודות על ישעיהו לז כה


מצודת דוד

"ואחריב" - כאשר באתי להלחם בעיר הבטוחה בחוזק נהרותיה אשר סביב לה אז הבאתי עליה חיילות רבות והחריבו הנהרות במדרך כף רגליהם

"אני קרתי ושתיתי" - ר"ל מעולם הצלחתי במעשי כמו הכורה באר ומצליח למצוא המקור ושותה מימיו

מצודת ציון

"קרתי" - חפרתי אחר מקור והוא מלשון יקרוה עורבי נחל (משלי ל) שהוא ענין נקב ובקוע

"פעמי" - רגלי כמו פעמי דלים (לעיל כו)

"מצור" - ענין חוזק והוא מלשון צור