קטע:מצודות על ישעיהו לז כד

מצודת דוד

"מרום קצו" - הוא בית המקדש שהוא מקום הרם והקץ מכל הדברים הנחמדים שיש בעולם

"יער כרמלו" - ר"ל מיטב שבחו וכובד חזקו

"קומת ארזיו" - ר"ל הגבורים

"מרום הרים" - זה הר הבית

"ירכתי לבנון" - בסוף יער הלבנון מקום הארזים הגבוהים

מצודת ציון

"כרמלו" - מקום שדות וכרמים משובחים קרוי כרמל