קטע:מצודות על ישעיהו לז כג

מצודת דוד

"את מי" - למה לא שמת על לבך להבין את מי חרפת

"מרום" - לרום רקיע