קטע:מצודות על ישעיהו לז יד

מצודת דוד

"ויפרשהו" - פרש כל אחת ואחת

"את הספרים" - כי שלח הדברים ההם בספר