קטע:מצודות על ישעיהו לז יב

מצודת דוד

"ההצילו אותם" - וכי אלהי הגוים הצילו את הגוים