קטע:מצודות על ישעיהו לז יא

מצודת דוד

"ואתה תנצל" - וכי אתה תנצל בתמיה