קטע:מצודות על ישעיהו לז י


מצודת ציון

"ישיאך" - יסית ויפתה אותך