קטע:מצודות על ישעיהו לז טז

מצודת דוד

"הכרובים" - שעל הכפורת אשר על הארון וכאומר ואיך א"כ תמסור בידו את ירושלים ויבואו הכרובים ביד צר