פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו לו יז

מצודת דוד

"ארץ דגן" - ארץ המגדל דגן

"ולקחתי" - אקח אתכם מפה להוליך אל ארץ טובה כארצכם כי כן היה דרכו להעביר את האומות שכבש מארצם לארץ אחרת

מצודת ציון

"ותירוש" - ענבי היין