קטע:מצודות על ישעיהו לו יד


מצודת ציון

"ישיא" - ענין הסתה ופתוי כמו הנחש השיאני (בראשית ג)