מצודות על ישעיהו לו א

תבנית:ניווט קטעים


מצודת ציון

"הבצורות" - החזקות

"ויתפשם" - כבשם ולכדם