קטע:מצודות על ישעיהו לה ה

מצודת דוד

"אז וגו'" - רצה לומר ישראל שהיו בין האומות כעורים וחרשים רואים עלבונם ושומעים חרפתם ועושים עצמם כאלו לא יראו ולא ישמעו הנה אז יראו וישמעו

מצודת ציון

"תפקחנה" - תפתחנה כמו אפקח את עיני (זכריה י"ב)