קטע:מצודות על ישעיהו לה ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"הנה" - באמת אלהיכם יבוא לנקום נקמת עמו ולשלם גמול הראוי לאלהים לפי מדת המשפט ואז יבוא הוא ויושיעכם

"לנמהרי לב" - לאלה שלבם מתאוות מהירות הגאולה ומצטערים על איחורה אמרו להם חזקו לבבכם ואל תיראו לחשוב פן לא תבוא עוד

מצודת ציון

"לנמהרי" - מלשון מהירות