קטע:מצודות על ישעיהו לה ב

מצודת דוד

"המה" - יושבי הארץ ההיא יראו כבוד ה'

"כבוד הלבנון" - הפאר והכבוד שיש בלבנון יהיה נתן לה מה' וגם יותן לה הדר הכרמל והשרון ר"ל תהיה ממולא מכל טוב

"אף גילת ורנן" - ר"ל תגל גילה אחר גילה

מצודת ציון

"כבוד" - ר"ל פאר

"הלבנון" - שם יער בארץ ישראל

"הדר" - ענין יופי

"הכרמל" - כן נקרא מקום שדות וכרמים

"והשרון" - הוא מקום מרעה שמן