קטע:מצודות על ישעיהו לה א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ותפרח" - תעלה פרחים כחבצלת

"יששום מדבר וציה" - א"י שהיא עתה כמדבר וציה ישישו אז

"ותגל ערבה" - א"י שהיא עתה כערבה תגל אז וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"ישושום" - המ"ם במקום נו"ן הנוספת בפעלים כגון ישמעון יזכרון

"וציה" - מקום שממון

"ערבה" - ענינו כמו מדבר

"כחבצלת" - הוא הורד וכן חבצלת השרון (שיר השירים ב)