פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו לד יז

מצודת דוד

"והוא הפיל" - ר"ל נתנה לחלקם כאלו נפל להן בגורל

"חלקתה" - בידו חלק להם בקו המדה והוא ענין מליצה

מצודת ציון

"בקו" - הוא חבל המדה