קטע:מצודות על ישעיהו לד ג

מצודת דוד

"יעלה באשם" - כי אין מקבר להם

"ונמסו" - מרוב הדם ימסו ההרים בהם והוא ענין גוזמא והפלגה

"יושלכו" - בקרב חוצות

מצודת ציון

"ופגריהם" - גוף המת נקרא פגר

"באשם" - ענין סרחון