פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו לג כד

מצודת דוד

"ובל יאמר שכן חליתי" - השוכן בירושלים לא יאמר מעתה הן נחליתי מרוב הצרות כי העם היושב בה יהיה נשוא ומכופר עון ולא יבוא עוד צרות ולא יהיו חולים

מצודת ציון

"חליתי" - מלשון חולי