קטע:מצודות על ישעיהו לג ה

מצודת דוד

"מלא ציון" - בהנס הזה מילא את ציון משפט וצדקה כי מאז בעבור פלאי הנס יעשו משפט וצדקה

"נשגב ה'" - המקום נתחזק עליהם כי הוא שוכן מרום בשמים ממעל ואף אם החלש למעלה לגבור יחשב ומכ"ש חזק ממעל

מצודת ציון

"נשגב" - ענין חוזק

"מרום" - מלשון רום וגובה