קטע:מצודות על ישעיהו לב יט

מצודת דוד

"ובשפלה" - בנין העיר תשפל להבנות במקום שפל ועמוק ועכ"ז יהיו בטוחים מן האויב ולא יצטרכו לבנותה בגובה הר להשגב שמה

"וברד ברדת היער" - ר"ל ואף ברדת ברד לא תרד על הצמחים כי ביער תרד

מצודת ציון

"ברדת" - מלשון ירידה