קטע:מצודות על ישעיהו לב יז

מצודת דוד

"ועבודת הצדקה" - כפל הדבר במ"ש

"והיה מעשה הצדקה" - בגמול הצדקה תביא שלום

מצודת ציון

"ועבודת" - תרגום של מעשה הוא עובדא