פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו לב יב

מצודת דוד

"על שדי חמד" - ההספד תהיה על אבדן השדות החמודות ועל הגפנים המגדלים פירות הרבה

"על שדים" - יטפחו על שדיהן דרך הספד