פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו לב טז

מצודת דוד

"בכרמל" - בא"י שתהיה באותן הימים ככרמל שמה תשב צדקה ר"ל אנשים יעשו צדקה

"ושכן במדבר" - ירושלים שהיתה כמדבר ישכון בה משפט ר"ל אנשים עושים המשפט