קטע:מצודות על ישעיהו כ ב

מצודת דוד

"הלוך" - היה מהלך ערום ויחף

"ופתחת השק" - כי ישעיהו היה מתאבל על גלות עשרת השבטים ולבש השק על מתניו לצער ולאבל ואמר לו המקום שיתיר השק מעל מתניו וישאר ערום כי אותו לבד לבש

מצודת ציון

"לך" - הוא ענין זרוז

"ופתחת" - ענין התרה כמו יתרי פתח (איוב ל)

"מתניך" - חלציך

"תחלוץ" - ענין שליפה כמו חלוץ הנעל (דברים כה)

"ויחף" - ענין חוסר מנעלים כמו מנעי רגליך מיחף (ירמיהו ב)