קטע:מצודות על ישעיהו כט יז

מצודת דוד

"הלא עוד מעט" - כאומר ואם תשאלו לומר אם המקום יודע כל המחשבות מדוע לא ישלם לצדיק כצדקו ולרשע רע כרשעתו לזה אמר הלא במעט מן הזמן אשיב גמול אשר יער הלבנון תהפך להיות כרמל והכרמל תתהפך להיות נחשב כיער ר"ל אגביה השפלים ואשפיל הגבוהים

מצודת ציון

"מזער" - כמו מעט כמו ונשאר אנוש מזער (לעיל כד) ואם שאמר מעט אמר מזער להורות על הצמצום

"לבנון" - שם יער בא"י

"לכרמל" - הוא מקום שדות וכרמים וכן והיה מדבר לכרמל (לקמן לב)