קטע:מצודות על ישעיהו כח יד

מצודת דוד

"אנשי לצון" - המלעיגים בדברי הנביא

"מושלי" - המושלים על העם אשר בירושלים

מצודת ציון

"לצון" - מלשון לץ

"מושלי" - מלשון ממשלה