קטע:מצודות על ישעיהו כח ג

מצודת דוד

"ברגלים תרמסנה" - ברגלי האויב תרמסנה עטרת הגאוה של שכורי אפרים ר"ל האויב ישפיל גאותם

מצודת ציון

"תרמסנה" - ענין דריכה