קטע:מצודות על ישעיהו כו יא

מצודת דוד

"אף אש" - ר"ל אף יראו משפט נקמתך שהאש תאכל צריך והם הצרים לישראל וכאלו צרו למקום

"יחזו" - לכן יראו תשועת ישראל ויבושו אז בראותם הקנאה שיקנא ה' לעמו כי אז לא יוכלו לחשוב שבא במקרה כי יראו מעט עם נושעים מעמים רבים

"רמה ידך" - כשרמה ידך להכות בהרשעים הללו אינם מסתכלין שרמה ידך כי יחשבו למקרה

מצודת ציון

"יחזיון" - ענין הסתכלות כמו ואתה תחזה (שמות יח)

"קנאת" - ענין נקמה