קטע:מצודות על ישעיהו כה ג

מצודת דוד

"על כן" - בראות ממשלתך יכבדוך כל עם חזק ואנשי ערי העכו"ם החזקים יפחדו ממך

מצודת ציון

"עריצים" - חזקים כמו כגבור עריץ (ירמיהו כ)