קטע:מצודות על ישעיהו כד יד

מצודת דוד

"בגאון ה'" - בעבור גאון ה' יצהלו בקול יותר ממה שצהלו בקול שמחה על הים כאשר שקעו מצרים בעומק הים

"המה ישאו קולם" - המה יזכו לגאולה וישאו קולם ברנה

מצודת ציון

"ישאו" - ענין הרמה

"בגאון" - ענין ממשל רב

"צהלו" - ענין השמעת קול גדול וכן צהלי קולך בת גלים (לעיל י)