קטע:מצודות על ישעיהו כד טז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ובגד בוגדים בגדו" - ר"ל קבוצת בוגדים אשר יבגדו בהבוגדים ההם יבגדו גם המה בישראל ר"ל יהיה תגר ומלחמה בין העכו"ם וכולם יבגדו בישראל

"ואומר" - כשמעי הדבר הזה אמרתי הסוד האמור לי מביא רזון לי ואוי לי על השמועה כי הבוגדים יבגדו בישראל וירעו להם

"מכנף הארץ זמירות שמענו" - ר"ל אני וחברי הנביאים שמענו בנבואה אשר בעת הגאולה תהיה כריתה והשחתה מקצה הארץ עד קצהו ואחריה יהיה ההדר לכל צדיק וצדיק

מצודת ציון

"מכנף" - מקצה כמו לאחוז בכנפות הארץ (איוב לח)

"זמירות" - ענין כריתה כמו זמיר עריצים יענה (לקמן כה)

"צבי" - ענין הדר כמו לעטרת צבי (לקמן כח)

"רזי" - קדמאה ענין סוד כמו וכל רז לא אנס לך (דנייאל ד)ותניינא ענין רזון וכחישות