קטע:מצודות על ישעיהו כד ט

מצודת דוד

"בשיר וגו'" - לא ישתו לשמחת משתה ששותים בשיר אלא השכר יהיה מר להשותים כי ישתוהו להפג האבל והצער

מצודת ציון

"ימר" - מלשון מרירות

"שכר" - יין ישן