פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו כד ח

מצודת דוד

"שאון עליזים" - המיית השמחים

"שבת משוש תופים" - בטלה השמחה ששמחו בקול תופים

מצודת ציון

"שבת" - בטל כמו ושבת נוגש (לעיל יד)

"משוש" - ענין שמחה

"תפים" - מין כלי נגון

"חדל" - ענין מניעה

"שאון" - ענין המייה

"עליזים" - ענין שמחה