קטע:מצודות על ישעיהו כד ז

מצודת דוד

"נאנחו כל שמחי לב" - אף הרגילים בשמחה יאנחו כי נאבד היין המשמח את הלב כמו שכתוב ויין ישמח לבב אנוש (תהלים קד)

"אבל תירוש" - נשחתו ענבי היין כי אין זומר ועודר

"אמללה גפן" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"אבל" - ענין השחתה

"תירוש" - ענבי היין

"אמללה" - נכרתה

"נאנחו" - מלשון אנחה