פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו כב י

מצודת דוד

"ספרתם" - לקחתם לפי הערך להרסם לחזק באבניהם את החומה

מצודת ציון

"ותתצו" - מלשון נתיצה והריסה

"לבצר" - מלשון מבצר ור"ל לחזק