קטע:מצודות על ישעיהו כב ז

מצודת דוד

"שות שתו" - שמו פניהם לשערי ירושלים להלחם

"מבחר עמקיך" - העמקים המובחרים מלאו רכב מאנשי המלחמה

מצודת ציון

"שות שתו" - ענין שימה כמו שתו עלי (תהלים ג)