קטע:מצודות על ישעיהו כב ב

מצודת דוד

"חלליך" - עתה איך עלתה בך אשר חלליך לא חללי חרב המה כי ברעב מתו הקשה ממיתת חרב

"עיר הומיה" - כפל הדבר במ"ש

"קריה עליזה" - כרך מלאה שמחה במרבית הממשלה והעושר

"תשואות" - עד הנה היית מלאה המיית אנשים

מצודת ציון

"תשואות" - ענין הומיה כמו תשואות נוגש (איוב לט)

"קריה" - כרך כמו תעלץ קריה (משלי יא)

"עליזה" - ענין שמחה