קטע:מצודות על ישעיהו י כג

מצודת דוד

"כי כלה ונחרצה" - רצה לומר הכלה תהיה נחרצה מה שיעשה ה' בקרב הארץ ולזה ישארו מעט מהרבה

מצודת ציון

"ונחרצה" - נגזרה ונחתכה