קטע:מצודות על ישעיהו י ג

מצודת דוד

"ואנה תעזבו" - כשתלכו בגולה אנה תעזבו ההון אשר אספתם בגזל הלא לא ישאר לא בן ולא בת

"לעזרה" - לעזור לכם

"ולשואה" - לעת תבוא עליכם החושך ממרחק וזהו מלך אשור

"ומה תעשו" - כאומר אם אין כח ביד האלמנות והיתומים אבל מה תשיבו להמקום ב"ה בעת יפקוד עליכם העון הזה

מצודת ציון

"פקודה" - ענין זכרון כמו ותפקוד עלי עון האשה (שמואל ב ג)

"ולשואה" - ענין חושך כמו אמש שואה (איוב ל)

"על מי" - כמו אל מי

"ואנה" - איה

"כבודכם" - כן יקרא העושר וכן עשה את כל הכבוד הזה (בראשית לא)