קטע:מצודות על ישעיהו יט כג

מצודת דוד

"את אשור" - מצרים יעבדו עבודת המקום עם אשור כי המה יכירו עוד יותר מפלאות ה' כשהכה בהם מלאך ה'

"תהיה מסילה" - דרך כבושה תהיה מזה לזה כי מרוב אהבה ואחוה ירבו לבוא אלה באלה