פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו יט כא

מצודת דוד

"זבח ומנחה" - בזבח ובמנחה

"ושלמו" - את נדרם

"וידעו" - והמה יתנו לב לדעת

"ונודע" - יהיה ניכר למצרים