קטע:מצודות על ישעיהו יט יט

מצודת דוד

"ומצבה" - מזבח מאבן אחת

"מזבח וגו'" - כי מצרים יקריבו קרבנות לשמים