קטע:מצודות על ישעיהו יט ז

מצודת דוד

"יבש" - כ"א יתייבש ויכמש ולא יהיה בעולם

"וכל מזרע יאור" - הזרעים הנזרעים בידי אדם על שפת היאור

"ערות" - העשבים הנשרשים ונאחזים על היאור וחוזר ומפרש על פי יאור ר"ל על שפת היאור

מצודת ציון

"ערות" - ענינו דבר המעורה ונשרש יפה כמו ומתערה כאזרח רענן (תהלים ל"ז)

"נדף" - ענין כתישה כמו אל ידפנו (איוב ל"ג)

"ואיננו" - ואין לו