קטע:מצודות על ישעיהו יט ה

מצודת דוד

"ונהר" - הנילוס יחרב מימיו ולא ישקה שדותם והאדמה לא תצמח ויכלו ברעב ולפי שכל שבח מצרים הוא מה שהנילוס עולה ומשקה שדותם המשיל חורבנה אל יבושת המים

"ונשתו" - מי הים יסור ויעתק ממקומו ולא יוכלו להביא לה בר ומזון דרך אניה בלב ים

מצודת ציון

"ונשתו" - ענין העתקה והסרה וכן גיד הנשה (שם ל"ב)

"יחרב" - ענין יבשות