קטע:מצודות על ישעיהו יט ד

מצודת דוד

"ומלך עז" - כפל הענין במ"ש

"וסכרתי" - אמסרם ביד אדון קשה והוא מלך אשור

מצודת ציון

"וסכרתי" - כמו וסגרתי כי גיכ"ק מתחלף והוא ענין מסירה כמו היסגרוני בעלי קעילה (שמואל א כג)

"אדונים" - זהו ענין לשון תפארת ליחיד לומר עליו בלשון רבים וכן אדוני יוסף (בראשית ל"ט)

"עז" - חזק