קטע:מצודות על ישעיהו יט ג

מצודת דוד

"ודרשו וגו'" - כראותם שכלתה עליהם הרעה ידרשו אל האלילים וגו' וכאומר הנה יהיו עסוקים בדברי הבאי

"ונבקה" - תתרוקן רוח השכלי אשר בקרבו ואשחית עצתו ולא ייעצו בחכמה והוא כפל ענין במ"ש

מצודת ציון

"ונבקה" - ענין רקות כמו הבוק תבוק הארץ (לקמן כ"ד)

"אבלע" - אשחית

"האטים" - שם ממיני הכשוף הנעשה בנחת ובחשאי והוא מלשון ויהלך אט (מלכים א' כ"א)

"האובות הידעונים" - מיני כשוף