קטע:מצודות על ישעיהו יח ז

מצודת דוד

"אל מקום" - ההבאה תהיה אל המקום אשר נקרא שמה שם ה' צבאות והוא הר ציון וכן נאמר והביאו וגו' מנחה לה' וגו' על הר קדשי (לקמן סו)

"גוי קו קו" - אשר בכל ימי גלותם היה מקוה לה' וחוזר ומקוה ועם כי היה נרמס ברגלי העכו"ם אשר בזזו את ארצו ורמסוהו ברגליהם

"ומעם נורא" - יובא דורון מהעם אשר נראה בהם מעשים נוראים מן היום אשר היה לעם והלאה וכפל הדבר במ"ש

"יובל שי" - יובא דורון את עם ישראל שהיה עם ממשך ומורט כי היו נמשכים בידי העכו"ם ותלשו שערם במשכם

מצודת ציון

"יובל" - יובא

"שי" - מנחה ודורון כמו יובילו שי למורא (תהלים ע"ו)