פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו יז יב

מצודת דוד

"כשאון וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"כהמות" - כהמיית הימים יהמו

"המון עמים רבים" - הם אוכלוסי סנחריב

"הוי" - הנביא מתאונן על רב הבלבול שיעשה סנחריב

מצודת ציון

"המון ושאון" - פתרון אחד להם

"כבירים" - חזקים או מרובים