קטע:מצודות על ישעיהו יז ח

מצודת דוד

"ואשר וגו'" - לא יסתכל עוד אל העכו"ם אשר עשו אצבעותיו וגם האשרים והחמנים לא יראה עוד

"אל המזבחות מעשה ידיו" - אל המזבחות הנעשים לעכו"ם שהמה מעשה ידיו

מצודת ציון

"והאשרים" - הוא אילן הנעבד

"והחמנים" - צלם מה עשוי לחמה