קטע:מצודות על ישעיהו יז א

מצודת דוד

"מעי מפלה" - ימלא תלים מן מפולת הבתים

"מוסר מעיר" - יהיה סר מהיות עיר

מצודת ציון

"מעי" - תל ודגור כמו לעי השדה (מיכה א)